Välkommen

Välkommen!

Jan Olsmar heter jag. Jag driver ett konsultföretag med kunskap och erfarenhet som största kännetecken. Själv har jag arbetat hela mitt vuxna liv med IT. För att inte halka efter inom den snabba utvecklingen gäller det att ständigt utbilda sig inom nya tekniker och metoder. Först när man förstår tekniken kan man få affärsnytta av den. Med min erfarenhet inom IT-branschen jobbar jag helst med projekt där man både hanterar verksamhetssidan och datasidan. I större projekt behövs även granskning. Jag tar gärna uppdrag som projektgranskare. Läs mer om vilka tjänster jag utför på sidan Tjänster. Jag har spenderat tid på att lära mig hur ASP.net fungerar och det gjorde det ! Ett av resultaten av detta är att jag även kan erbjuda mina kunder en mycket kraftfull portalprogramvara. Läs mer om detta på sidan Portaler. Välkommen! Jan Olsmar